UBUDIYAH

UBUDIYAH

 • Serangkaian aktivitas ubudiyah dicanangkan oleh pengurus PPA. Latee II khususnya pengurus Departemen Peribadatan untuk mengatur santri agar beribadah dengan tepat waktu dan istiqamah. Pengurus Departemen Peribadatan membuat beberapa program sebagaimana rincian di bawah ini:
  • Salat Jamaah 5 Waktu; rutinitas wajib yang sangat diimbau oleh pengasuh bagi seluruh santri yang dilaksanakan di musalla. Dipimpin langsung oleh pengasuh pada salat maghrib dan subuh, dan diwakili pengurus pada waktu salat yang lain. Karena keterbatasan muatan musalla yang belum dapat menampung seluruh santri, maka hadiran juga dilaksanakan di 6 lembaga. Jika masih tidak cukup maka dilaksanakan di blok masing-masing dengan syarat tetap berjamaah.
  • Ayat Hirsi; adalah kumpulan ayat-ayat pendek yang dibaca setiap hari sebelum salat Maghrib sekitar pukul 04. 45 WIB dipanu oleh takmir atau pengurus peribadatan
  • Ayat-Ayat Pendek; membaca surah-surah pendek dari juz 30 setelah adzan maghrib dan Subuh di Mushalla Ar-Rahmah yang dipandu takmir atau pengurus peribadatan
  • Munjiyat; dibaca bersama setelah hadiran maghrib setiap malam jumat
  • AlKahfi; dibaca bersama setiap hari jumat setelah hadiran subuh
  • Tahlil; dibaca setiap malam jum’at setelah hadiran isya’.
  • Hataman Juz 30; dilaksanakan setiap minggu tepatnya setiap hari selasa pagi sebelum jam berangkat sekolah. Format hataman, setiap blok secara bergantian setiap minggunya untuk hataman.
  • Barzanji dan Istighasah; dilaksanakan setiap malam jumat setelah membaca tahlil bersama. Barzanji dan istighasah ini dibaca secara bergiliran setiap minggu, jika pada jumat pertama membaca barzanji maka pada jumat berikutnya membaca istighasah
  • Mengaji Bersama; Setiap selesai salat subuh kecuali hari selasa (mengaji yasin) seluruh santri mengaji bersama yang bacaannya dibimbing pengurus peribadatan dan seluruh santri mengikuti bacaan al-Qur’an yang dibacakan oleh pengurus Peribadatan atau takmir
  • Asma’ul Husna; dibaca setiap setelah membaca ayat-ayat pendek sebelum hadiran maghrib dilaksanakan
  • Siraman Rohani dan Motivasi Beribadah; kegiatan ini biasanya diadakan satu kali dalam satu periode yang diinisiasi oleh Pengasuh PPA. Latee II sendiri sekaligus sebagai motivatornya. Hal ini bertujuan agar bertambahnya pemahaman santri terhadap nilai-nilai keagamaan serta tetap bersemangat dalam beribadah. Format pelaksanaannya adalah dipetak sesuai dengan tingkat sekolah formal.